Adatvédelmi nyilatkozat1. Az adatkezelő


Adatok kezelője: Sporthorgász Média Kft.

Cím: 1117 Budapest, Baranyai u. 31/a. 

Levélcím: 1519 Budapest, Pf.: 408. 
Cégjegyzékszám:  
Telefonszám: +36 20 598 1618
E-mail: bekefim@sport-horgasz.hu
Adószám: 14996766-2-43


2. Kezelt adatok

 

A honlapon történő regisztrálás során a felhasználó önkéntesen kötelezően megadja: Vezetéknév, Keresztnév, Irányítószám, Helységnév, Utca, Házszám, Mobil telefonszám, E-mail cím. Ezen adatokat az adatkezelő mindaddig tárolja, amíg a felhasználó tagja a webhely felhasználóinak. Amennyiben a felhasználó önkéntes döntése irányul a felhasználói minőség megszüntetésére, úgy a törlési igényének az adatkezelőhöz való beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatkezelő a személyes adatokat. 

A regisztráció során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. 

A regisztrációval a felhasználó hozzájárul, hogy a Sporthorgász Média Kft. a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. A felhasználó haladéktalanul értesíti az adatkezelőt, ha adatai illetéktelen személy tudomására jutottak. 
 

 

3. Az adatkezelés célja

 

A regisztráció során a kötelezően megadott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevétele, a felhasználó azonosítása, a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikáció biztosítása. A felhasználó által engedélyezett adatok kezelésének célja, az adott adatok rendszerezése, statisztikai kezelése, azok a felhasználó felé való egyedi módon való megjelenítése. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli, harmadik személynek adatokat nem ad át. A megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.


4. Adatkezelés időtartama

 

A regisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó bármikor kérheti törölni. A törlési igény felmerüléséig az adatkezelés folyamatos. A személyes adatok törlésére akkor is sor kerül, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy ha a felhasználó szolgáltatás-igénybevételi jogosultságát az üzemeltető - a felhasználási feltételekben foglaltak szerint megtiltja.


5. Adatokhoz hozzáférők köre

 

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.


6. Felhasználók jogai, adattörlés

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása. Személyes adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén kérheti bárki, levelezési címének megadásával. A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak törlését is az adatkezelő levelezési címén.


7. Adatbiztonság

 

A személyes adatokat az adatfeldolgozó 24 órás őrzéssel védett, szerveren tárolja.


8. Jogérvényesítés

 

Amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése vagy problémája merül fel, akkor vegye fel az adatkezelővel a kapcsolatot a bekefim@sport-horgasz.hu email címen keresztül vagy a +36 20 598 1618 telefonszámon. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.


9. Kikötés

 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14.§ (2) bekezdése szerinti esetekben az adatkezelő az adatokat termékeinek fejlesztése, szolgáltatásai javítása céljából továbbá kapcsolattartási és marketing célokra használja.

 

Ugrás az előfizetéshez
Ugrás a lap tetejére